Om Anders Murare

Tradition och kvalitet

Anders Murare – ett familjeföretag med en hantverkstradition som sträcker sig över två generationer. Vårt stora intresse för yrket har gett oss kunskaper att utföra allt från frimurade spisar till installationer av färdigtillverkade spisar och eldstäder – och mycket, mycket mera.

Tryggt och säkert

Genom att anlita en specialist med erfarenhet kan du känna dig säker på att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt riktigt sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg med din investering. För oss betyder det en nöjd kund, vilket i sin tur är vår bästa belöning!

Råd och tips

Det är inte alltid så lätt att veta hur man bäst gör en renovering eller nyproduktion av en eldstad. Med vår långa erfarenhet kan vi ge dig råd och tips om hur du ska gå tillväga. Vad som är möjligt och inte möjligt och vad som passar bäst i just ditt fall.

Butik med mycket inspiration

I vår butik hittar du även prefabricerade lösningar från ledande leverantörer som vi självklart hjälper till att installera och färdigställa. Välkommen in i vår butik för att få goda råd och hitta inspiration!

Medlem i: