Murningsarbeten

Vår mångåriga erfarenhet gör att vi kan erbjuda de flesta typer av arbeten. Det kan vara allt från avancerad fasad- och utsmyckningsmurning till murning av skorstenar skorstenar och öppna spisar. Vi utför även renoveringsarbeten av murade fasader, omfogning samt invändiga murningsarbeten.

Vi skapar och återskapar gamla köksmiljöer

Många av de uppdrag som vi får gäller ofta att skapa gammaldags köksmiljöer. I arbetet kan ingå att vi murar upp en kupa kring köksmiljön, kompletterar med en öppen spis och även i vissa fall en vedspis antingen av gammalt snitt eller en modern modell.